Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Ана Петровска

Дарко Петровски

 

сабота

09:00 - 10:00

 

 

сабота

12:00 - 13:00

Мартин Русевски

Александар Михајловски

 

сабота

13:00 - 14:00

Ана Наумовска

Марија  Наумовска

Тони Димитриевски
 Роберт Димитриевски

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски       Дејан Трајков

 

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

Томислав Атанасовски

Антонио Грујоски

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

недела

09:00 - 10:00

Марија Спасовска

Зоран Спасовски

Горан Кацарски

Филип Велковски

недела

12:00 - 13:00

Горан Станковски

Игор Соколовски

Един Пацарис

Златко Наумовски

недела

13:00 - 14:00

Ана Петровска

Дарко Петровски

 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

недела

16:00 - 17:00

Ана Наумовска

Марија  Наумовска

 

Актуелно

img
img img

Видео