Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

 

Горан Ристевски

Гордана Ристевска

сабота

09:00 - 10:00

Горан Кацарски

Филип Велковски

Ристо Еленов

Марија Еленова

сабота

12:00 - 13:00

Ана Петровска

Дарко Петровски

 

сабота

13:00 - 14:00

Ана Наумовска

Марија  Наумовска

 

сабота

14:00 - 15:00

Тоше Стевковски      

Стела Николова

 Дарко Димитровски

Дејан Трајков

сабота

16:00 - 17:00

Мартин Русевски

Алек Михајловски

 

недела

08:00 - 09:00

Вања Крстевски

Веле Гавроски

Ангел Лозановски

Кристијан Климовски

недела

09:00 - 10:00

Мери Цакиќ

Маја Манчевска

Владимир Петрушевски

Ивона Петрушевска

недела

12:00 - 13:00

Александар Павловски

Андријана Јовановска

Един Пацарис

Златко Наумовски

недела

13:00 - 14:00

Горан Станковски

Игор Соколовски

Александар Станковски

Игор Алексовски

недела

14:00 - 15:00

Ана Петровска

Дарко Петровски

 

недела

16:00 - 17:00

Тони Димитриевски
 Роберт Димитриевски

Ивана Србиноска

Ана Павлевска

Викторија Груевска

Наталија Груевска

Актуелно

img
img img

Видео