Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 19 и 20 август, 2017

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

  Марјан Ѓоргиев

Мартин  Ѓоргиев

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

сабота

09:00 - 10:00

Игор Михајловски

Алек  Михајловски

Лара  Шеќерова 

Зоран Шеќеров

сабота

12:00 - 13:00

Тихомир Келемен

Драги Кушовски

 

сабота

13:00 - 14:00

 

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

сабота

16:00 - 17:00

Мартин Русевски

Алек Михајловски

 

недела

08:00 - 09:00

Тихомир Келемен

Леон Келемен

Никола  Јанкуловски

Рената Јанкуловска

недела

09:00 - 10:00

 

Един Пацарис

Златко Наумовски

недела

12:00 - 13:00

 

 

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

 

 

недела

16:00 - 17:00

Вангел Симев

Александра  Симева

Тони Димитриевски

Роберт Димитриевски

Актуелно

img
img img

Видео