Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

Драги Кушовски

Тихомир Келемен

сабота

09:00 - 10:00

Драгана Петровиќ

Тина Петровиќ

Ана Петровска

Кети Младенова-Петровска

сабота

12:00 - 13:00

Мартин Русевски

Алек Михајловски

 

сабота

13:00 - 14:00

 

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

Ана Петровска

Дарко Петровски

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

недела

09:00 - 10:00

Драги Кушовски

Тихомир Келемен

 

недела

12:00 - 13:00

Един Пацарис

Златко Наумовски

 

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

недела

16:00 - 17:00

 

 

Актуелно

img
img img

Видео