Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Вања Крстевски

Maja Манчевска

Александар Тасевски

Ристо Еленов

сабота

09:00 - 10:00

Веле Гавроски

Маријана Петковска

Гордана Ристевска

Дејан Ристевски

сабота

12:00 - 13:00

Ана Петровска

Кети Младенова

Един Пацарис

Златко Наумовски

сабота

13:00 - 14:00

Ристо Дојчинов

Владимир Дојчинов

Горан Станковски

Вангел Симев

сабота

14:00 - 15:00

Бранко Прља

Билјана Николовска-Прља

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

сабота

16:00 - 17:00

Мартин Русевски

Алек Михајловски

Тони Димитириевски

Роберт Димитриевски

недела

08:00 - 09:00

Драган Кавраков

Иван Кавраков

Александар Ивановски

Дејан Ивановски

недела

09:00 - 10:00

Љупчо Ивановски

Мери Ивановска

Ангел Лозановски

Божин Трендафилов

недела

12:00 - 13:00

Дарко Лазов

Горан Станковски

Дарко Петровски

Ана Петровска

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

 

 

недела

16:00 - 17:00

Бисера Бундалевска

Николина Тодоровска

Драгана Петровиќ

Тина  Петровиќ

Актуелно

img
img img

Видео