Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Александар Ивановски

Дејан  Ивановски

Кире Најдовски

Александар Зафировски

сабота

09:00 - 10:00

Ацо Тасевски

Кирил Постолов

Петар Трпевски

Златко Трпевски

сабота

12:00 - 13:00

Иван Тодоровски

Ивана Тодоровска

Игор Соколовски

Горан Станковски

сабота

13:00 - 14:00

Марјан Петковски

Маријана Петковска

Дарко Лазов

Горан  Станковски

сабота

14:00 - 15:00

  Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

сабота

16:00 - 17:00

Александар Зивосовски

Благоја Геровски

 

недела

08:00 - 09:00

Панде Темелковски

Јасмина  Темелковска

Веле Гавроски

Маја Манчевска

недела

09:00 - 10:00

Ангел Лозановски

Томе Кузмановски

Вања Крстевски

Драган Кавраков

недела

12:00 - 13:00

  Един Пацарис

Златко Наумовски

Александар Станковски  Стефан Стефов

недела

13:00 - 14:00

Сергеј  Петровиќ

Сташа Петровиќ

Марија Зафировска

Верица Најдовска

недела

14:00 - 15:00

 Александар Чекоров

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

недела

16:00 - 17:00

Александар Кирковски

Бојан  Кирковски

Стефан Велков

Мирјана Велкова

Актуелно

img
img img

Видео