Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Александар Павловски  Андријана Јовановска

Панде Темелковски

Томе Кузмановски

Сабота

09:00 - 10:00

Вангел Симев

Александра Симева

Горан Ристевски

Ристо Еленов

сабота

12:00 - 13:00

Бисера Бундалевска

Бојан Митковски

Деспина Станковски

Горан Станковски

сабота

13:00 - 14:00

Тони Димитриевски

Роберт Димитриевски

Звезда Спасовска

Тони Спасовски

Андреј Спасовски Давид Спасовски

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

Кире Најдовски

Александар Зафировски

Кристијан Климоски

Марија Еленова

недела

09:00 - 10:00

Марија Зафировска

Верица Најдовска

Александар Ивановски

Дејан Ивановски

недела

12:00 - 13:00

Ненад Давидовски

Андреј Давидовски

Горан Наумовски

Горјана Наумовска

недела

13:00 - 14:00

Сташа Петровиќ

Луна Аврамовска

Вангел Симев

Александра Симева

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

недела

16:00 - 17:00

Драгана Петровиќ

Тина  Петровиќ

 

Актуелно

img
img img

Видео