ВО ПОНЕДЕЛНИК 67 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ

На 10.4.2017 година (понеделник) со почеток во 16:30 часот во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи 67-та седница на Советот на Општината.

На дневниот ред на седницата се следните точки:

                     

1.    Предлог-Одлука за доделување спонзорство на Национална установа Театар Комедија  - Скопје за реализација на проектот Меѓународен летен  фестивал на комедијата „Гола Месечина“

2.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 1371)

3.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објекти  на КП 3986 и КП 3987).

 

7.4.2017                                  

Општина Аеродром

 

Актуелно

img
img img

Видео