СЕ ПОПРАВААТ СПОРТСКИТЕ И ДЕТСКИТЕ ИГРАЛИШТА

Општина Аеродром деновиве почна со поправка на спортските и детските игралишта на целата територија на општината, вклучувајќи ги и игралиштата во основните училишта.

Реконструкцијата на спортските игралишта опфаќа поправка и бојосување на кошевите и головите, како и поправка на оградите доколку се оштетени.

Исто така, оваа акција опфаќа и поправка на реквизитите на сите детски игралишта на територијата на општината.

 

5.4.2017

Општина Аеродром

 

Актуелно

img
img img

Видео