Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Звезда Спасовска

Тони Спасовски

Андреј Спасовски Давид Спасовски

Владимир Петрушевски

Кристијан Климовски

Сабота

09:00 - 10:00

Петар Калиновски

Димитар  Калиновски

Јане  Калиновски

Татјана  Калиновски

Мери Еленова

Гордана Ристевска

сабота

12:00 - 13:00

Горан Станковски

Игор Соколовски

Горан Наумовски

Иво  Наумовски

сабота

13:00 - 14:00

Боге Тасевски

Ненад Миленковски

Кире Најдовски

Александар Зафировски

сабота

14:00 - 15:00

Боге Тасевски

Ненад Миленковски

Александра Симева

Вангел Симев

сабота

16:00 - 17:00

Александар Кирковски

Бојан  Кирковски

Силвана Ристовска

Ило Ристовски

недела

08:00 - 09:00

Ирена Иванова

Драган Иванов

Александар Тасевски

Марија Еленова

недела

09:00 - 10:00

Марјан Петровски

Мими Петровска

Ангел Лозановски

Билјана Кочоска

недела

12:00 - 13:00

Ненад Давидовски

Андреј Давидовски

Бојан Петковски

Александар  Петковски

недела

13:00 - 14:00

Драгана Петровиќ

Тина Петровиќ

Владимир Дојчинов

Ристо  Дојчинов

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Тони Димитриевски

Роберт Димитриевски

недела

16:00 - 17:00

Александра Збајнова-Мирческа

Јане Мирчески

Вангел Симев

Александра Симева

Актуелно

img
img img

Видео