Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

 

 

сабота

09:00 - 10:00

Вангел Симев

Александра Симева

Петар Калиновски

Димитар Калиновски

Јане Калиновски

сабота

12:00 - 13:00

Вања Крстевски

Ида Лозановска

Владимир  Дојчинов

Ристо Дојчинов

сабота

13:00 - 14:00

Маја Манчевска

Томислав Атанасовски

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

 

 

недела

09:00 - 10:00

Александра Симева Вангел Симев

 

недела

12:00 - 13:00

Горан Станковски

Игор Соколовски

Блашко Митковски

Југослава Дуковска

недела

13:00 - 14:00

Ненад Давидовски

Андреј Давидовски

Веле Гавроски

Маријана Петковска

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Владимир  Дојчинов

Ристо Дојчинов

недела

16:00 - 17:00

 

 

Актуелно

img
img img

Видео