Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

 

 

Сабота

09:00 - 10:00

Вангел Симев

Александра Симева

 

сабота

12:00 - 13:00

Дарко Петровски

Ана Петровска

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

сабота

13:00 - 14:00

Маја Манчевска

Веле Гавроски

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

 

 

недела

09:00 - 10:00

 

 

недела

12:00 - 13:00

Златко Тодоров

Стефан Тодоров

 

недела

13:00 - 14:00

Софија Тодорова

Марјан Тодоров

 

недела

14:00 - 15:00

Александра Симева

Вангел Симев

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

недела

16:00 - 17:00

 

 

Актуелно

img
img img

Видео